Yönetim Kurulu

Psikiyatr, Dr. H. Alp KARAOSMANOĞLU

Başkan
1969 yılında İzmir'de doğdu. 1993 yında Ege Üniversitesi Tıp Fakülesi'nden mezun olduktan sonra Psikiyatri ihtisasını Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tamamladı. Analitik Yönelimli Grup Terapileri, Bilişsel ve Davranışçı Psikoterapi, Cinsel İşlev Bozuklukları Tedavileri eğitimlerini tamamladı. 2000 yılında PsikoNET Psikoterapi ve Eğitim Merkezini kurdu. Halen bu merkezin yöneticiliğini yapmaktadır. Bilişsel ve Davranışçı Terapi eğitimini ve süpervizyonunu bitirdikten sonra 2002 yılında Şema Terapi ile ilgilenmeye başladı ve 2005 yılının başlarından itibaren bu tedavi türünün ülkemizde tanınması ve uygulanması amacıyla eğitmlere başladı. ISST (International Society of Schema Therapy) tarafından "Advanced" seviyede Şema Terapisti ve eğitimcisi olarak tanınan Dr. Karaosmanoğlu halen bu eğitimleri sürdürmektedir. 2003 yılında PsikoNET Yayınlarını kuran Dr. Karaosmanoğlu, Bilişsel ve Davranışçı Terapi ve Şema Terapi konularında çeşitli kitapların çevirilerinde yer aldı ve editörlüklerini yaptı. 2020 yılı itibariyle ISST’nin başkanlığını yürütmektedir.

Klinik Psk. Dr. Bahar KÖSE KARACA

Başkan Yardımcısı
Klinik Psikolog Dr. Bahar Köse Karaca, lisansını ODTÜ psikoloji bölümünde, yüksek lisans ve doktorasını da yine aynı bölümde Klinik Psikoloji Programına devam ederek tamamlamıştır. Kendisi, Türkiye’deki eğitmenlerden sonra, Uluslararası Şema Terapi Derneği’nden (ISST) onaylı ilk şema terapistidir. Şimdiyse ISST’den onaylı Şema Terapi Eğitmeni ve Süpervizörü olmaya hak kazandığı için uluslararası sertifikasyon eğitimleri vermektedir. Türkiye Şema Terapi Derneği yönetim kurulunda başkan yardımcısıdır. Bu zamana kadar Şema Terapi alanında pek çok tez, araştırma, makale ve kitap bölümlerinde yazarlık, editörlük, hakemlik ve danışmanlık yapmıştır. Yanı sıra, ulusal ve uluslararası pek çok kongre ve konferansta şema terapiyle ilgili bildiri sunmuştur. ODTÜ’deki doktora eğitimi sırasında süpervizyonun nasıl verilmesi gerektiğine dair, süpervizör olmakla ilgili de özel bir eğitim aşamasından geçmiştir. 2007’den beri ODTÜ Klinik Yüksek Lisans Programı, Arel Klinik Psikoloji Doktora Programı, İTÜ Uygulamalı Psikoloji Programı gibi çeşitli üniversitelerin klinik programlarında araştırma görevlisi ve öğretim üyesi olarak şema terapi ve süpervizyon dersleri vermiştir. Halen İstanbul Rumeli Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programında doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda kendi ofisinde uzun yıllardır şema terapiyle kronik problemler yaşayan kişilerle bireysel ve yetişkin odaklı görüşmeler yapmaktadır.

Sükran Telci

Sekreter
İlk, orta ve lise eğitimini Rize'de bitirmiştir. 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki eğitiminin ardından Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde psikiyatri uzmanlık eğitimini "OKB Gelişiminde Bağışıklık Sisteminin Etkisi" üzerine yazdığı tezle tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Bölümünde 9 ay boyunca rotasyon eğitimi yapmıştır. 2004 yılında "Ekstrapiramidal Semptomlar Üzerine Ketiapin'in Etkisi" adlı olgu çalışması ile psikiyatri asistanları araştırma ödülünü almış ve Barcelona'da düzenlenen uluslararası psikiyatri kongresine katılma hakkını kazanmıştır. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği bünyesindeki AMATEM' de 1 yıl çalışmıştır. Cinsel terapi süpervizyonlarını Prof. Dr. Nesrin Dilbaz'dan, Bilişsel-Davranışçı Terapi süpervizyonlarını Prof.Dr. Yıldırım B. Doğan'dan, Prof. Dr. Selçuk Candansayar'dan, Doç. Dr. Hakan Türkçapar'dan ve Psikiyatrist Dr. Göksel Bayam'dan almıştır. Zorunlu hizmetini Erzincan Devlet Hastanesi'nde tamamlamıştır. 2.5 yıl boyunca Erzincan Devlet Hastanesi Psikiyatri Servisi'nde sorumlu hekim olarak görev yapmıştır. Bu görevi sırasında sorumlusu olduğu Psikiyatri Servisi'nin başarısı Sağlık Bakanlığı tarafından hizmet ödülü ile ödüllendirilmiştir. Meslek hayatı boyunca birçok ulusal ve uluslararası kongre ve eğitime katılmıştır. 2000 yılından beri hekim olan Şükran Telci, Türk Tabipler Odası ve Türk Psikiyatri Derneği üyesidir. Aynı zamanda “İyi Hissetmek” dergisinin editörüdür.

Psikiyatr, Dr. Berna ERMİŞ

Sayman
2008 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Dr. Berna Ermiş, 2013 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nı tamamladı. 2009-2013 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Asistan Hekim olarak görevini tamamladı. 2013-2015 yılları arasında Bitlis Devlet Hastanesi’nde devlet hizmet yükümlülüğünü yerine getirdi. 2015-2017 yılları arasında Bursa Çekirge Devlet Hastanesi’nde görev yaptı. 2010-2015 yılları arasında Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği bünyesinde Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur koordinatörlüğü ve süpervizyonu neticesinde Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini tamamlamıştır. 2012 yılında Doç. Dr. Burhanettin Kaya koordinatörlüğünde EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaşma ve Yeniden Yapılandırma) teorik ve pratik uygulamaları eğitimini almıştır. 2016 yılında Dr. H. Alp Karaosmanoğlu koordinatörlüğünde Şema Terapi: Model ve Teknikler (40 saat) ve Borderline ve Narsistik Kişilik Bozukluklarında Şema Terapi Uygulamaları (16 saat) toplamda 56 saatlik Şema Terapi Eğitim Programını tamamlamıştır. 2017- Şema Terapi süpervizyon uygulamaları Dr. H Alp Karaosmanoğlu süpervizörlüğünde devam etmektedir. 2017 yılında CISED bünyesinde uygulanan 20 saatlik Vajinismus Workshop eğitimine katılmıştır. 2017 yılında Dr. Neslihan İskit koordinatörlüğünde Hamilelik Yogası Eğitmen Eğitimini tamamlamıştır. Türkiye Psikiyatri Derneği ve Türk Tabipler Birliği’ne üyelikleri bulunmaktadır. Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi, EMDR Terapisi ve Vajinismus Terapisi uyguladığı terapilerdir. 2015 itibarı ile Bilişsel-Davranışçı Terapist ve 2020 itibarı ile Şema Terapisti unvanı almıştır. Aynı zamanda “İyi Hissetmek” dergisinin editörüdür.

Klinik Psk. Dr. Sevda SARI DEMİR

Asil Üye
Klinik Psikolog Dr. Sevda Sarı Demir ODTÜ psikoloji bölümünden 2004 yılında mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını 2007 yılında kaygı, endişe ile ilgili inançlar ve belirsizliğe tahammülsüzlük konulu tez çalışmasını yaparak tamamlamıştır. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Yurt İçi Doktora Bursunu kazanarak ODTÜ Klinik Psikoloji Doktora Programına başlamıştır. Doktora programından kadınların utanç ve suçluluk duygularını nitel araştırma yöntemi ile inceleyen ve kadınlara şema terapi teknikleri ile öz-şefkat tekniklerini birleştirdiği grup müdahalesini yaptığı tezini tamamlayarak 2014 yılında mezun olmuştur. Şema Terapi eğitim ve süpervizyonunu 2013-2014 yıllarında tamamlayan Sarı Demir, Uluslararası Şema Terapi Örgütü (ISST) tarafından sertifikalı şema terapistidir. Farklı devlet ve vakıf üniversitelerinin psikoloji bölümlerinde kişilik kuramları ve psikopatoloji derslerini vermiştir. Sarı Demir klinik psikoloji yüksek lisans ve doktora programlarında şema terapi, süpervizyon, klinik görüşme becerileri ve nitel araştırma yöntemleri dersleri vermektedir. Nitel araştırma yöntemlerinin klinik psikoloji konularına uygulanması ile ilgili araştırmaları olan Sarı Demir, ODTU psikoloji bölümünde nitel araştırma yöntemleri ile yürütülen klinik psikoloji doktora tezlerine eş-danışmanlık yapmaktadır. Haliç Üniversitesi Psikoloji bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yapan Sarı Demir 2021 yılında Lente Psikoterapi ve Nitel Araştırma Merkezini açarak şema terapi uygulama ve araştırmalarına devam etmektedir.

Klinik Psk. Mehmet TÜKEL

Asil Üye
Lisans eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamladıktan sonra, “Evlilikte Problem Çözme Becerilerinin Duygusal Zeka ve Algılanan Ebeveyn İlişkisi Yönünden İncelenmesi” başlıklı tezi ile 2018 yılında İstanbul Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nı tamamlamıştır. 2017-2019 yılları arasında Sağlık Bakanlığı’na bağlı Kırklareli/Lüleburgaz Devlet Hastanesi, 2019-2021 yılları arasında Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nde Psikolog/Klinik Psikolog olarak görev yapmıştır. 2021 yılı Ekim ayı itibariyle Çanakkale’de kendi ofisinde hizmet vermektedir. Yüksek Lisans eğitimi sürecinde Bilişsel Davranış Terapi, Şema Terapi ve Lacancı Psikanaliz ekolleri üzerine dersler ve süpervizyonlar almış, kendisine en yakın hissettiği Şema Terapi ekolünü benimsemiştir. Uluslararası Şema Terapi Derneği (ISST) tarafından onaylanmış, Sertifikalı Şema Terapisti olarak kişilerarası ilişkiler, uyum bozucu yaşam sorunları, kişilik bozuklukları, kaygı ve depresyon konularına ağırlık vererek çalışmalarını sürdürmektedir. Psikonet Yayınları’ndan çıkacak olan Susan Simpson ve Evelyn Smith tarafından yazılan Yeme Bozuklukları için Şema Terapi kitabının çevirisinde rol almıştır. İyi Hissetmek dergisi için şema bulmacaları hazırlamaktadır.